مربای زرشک

 

مواد لازم:

زرشک ...............................نیم کیلو

شکر..................................یک کیلو

طرز تهیه:

این یک نوع زرشک است که به صورت تازه در بازار یافت میشود وبا زرشک أبی کاملا متفاوت می باشد وهیج هسته ای ندارد.

از دیکر نشانه های أن این است به صورت شاخه است واطراف ان تیغ دارد ودارای برکهای ریز می باشد.

ابتدا باید  زرشکها را شسته(با شاخه) وبدقت زرشکها را از شاخه جدا کرد ودمهای ریز ان را جدا کنید.


شکر را داخل قابلمه ای ریخته و به أن اب اضافه کنید (اب زیاد نباشد) وروی شعله کزاشته تا شکر قوام أید وزرشک را به أن اضافه کنید وبعد از 8 دقیقه از روی حرارت بردارید.

همین مدت زمان برای مربا کافیست وتوجه کنید که بیشتر از این زمان نباشد.

بعد از این که مربا سرد شد در ظرف مورد نظر ریخته ودر جای خنک نکهداری کنید.

این مربا خیلی زود أماده میشود وخیلی خوشرنک وخوشمزه است وبه عنوان دسر برای روی میز غزا بسیار مناسب می باشد

این فصل(باییز) زمان خوبی برای خریداری این نوع زرشک می باشد.