طرز تهیه زرشک در مایکروفر برای پلو:

 

زرشک را برای چند دقیقه در آب خیس کنید بعد از خارج شدن شن وگل  آنرا بشویید وبا همان رطوبت خودش در ظرف مورد نظر بریزید و روغن وشکر را اضافه کنید وبه مدت 1 دقیقه در مایکرو گذاشته .

در این فاصله یکبارآن را زیرو رو کنید .